Advies

Mensen met chronische pijn vinden het vaak moeilijk om hun functioneren zo op hun klachten af te stemmen dat ze met klachten toch min of meer normaal kunnen leven. Hierdoor lopen ze het risico dat de klachten verergeren en het functioneren afneemt. Als er geen medische oplossingen meer zijn voelt men zich in de steek gelaten. ‘Je moet er maar mee leren leven’ is dan een vaak uitzichtloos perspectief.
 

 
Het is echter heel goed mogelijk om met chronische pijn een min of meer normaal leven te leiden. Het feit dat mensen steeds slechter gaan functioneren met klachten – vorig jaar kon ik nog veel meer – wordt veroorzaakt doordat ze niet weten hoe ze hun conditie op peil houden terwijl ze klachten hebben. Doordat de conditie achteruit gaat krijgen ze steeds eerder klachten, en dit kan hen sterken in het idee dat er iets ernstigs in hun lichaam aan de hand is.

Organisaties binnen de gezondheidszorg hebben vaak moeite met het effectief en efficient behandelen van mensen met chronische pijn. Op basis van zijn ervaring binnen de gezondheidszorg in de 1e-, 2e- en 3e-lijn is Kees Venselaar in staat om organisaties te adviseren in het opzetten en uitvoeren van behandelingen. Tevens heeft hij ruime ervaring in het trainen van professionals.

Zijn bijdrage kan lopen van advisering met betrekking tot het opzetten van een pijnmnagement programma op basis van cognitief-gedragstherapeutische principes tot het implementeren van een compleet programma. Daarnaast kan een essentieel onderdeel van advisering zijn het opleiden en coachen van therapeuten die een dergelijk programma gaan uitvoeren.

Neem voor meer informatie contact op met Kees Venselaar.

Geert van Woustraat 49
5212 RJ 's-Hertogenbosch
073 689 4376
info@keesvenselaar.nl