Praktische informatie

De praktijk in 's-Hertogenbosch staat open voor vragen op het gebied van pijn en lichamelijke klachten, en vragen op het gebied van hypnose. De praktijk in 's-Hertogenbosch is geopend op maandag en dinsdagochtend.
Op dinsdagmiddag en woensdag is Kees Venselaar werkzaam in Veghel. Daar kunt u met alle vragen op het gebied van de ggz terecht. U kunt een afspraak maken via Lambertushof!
 
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut. U kunt dit hier inzien.

Telefonische afspraak

U kunt overdag bellen. Waarschijnlijk krijgt u dan het antwoordapparaat. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt er in principe dezelfde dag nog teruggebeld. Geef aan of u ook 's avonds teruggebeld kan worden.

Afspraak per e-mail

Als u zich per e-mail aanmeldt of op die manier een vraag stelt, krijgt u in principe binnen twee dagen antwoord.

Intakeformulier

Bij de eerste afspraak in 's-Hertogenbosch neemt u een ingevuld intakeformulier mee. U kunt het formulier hier downloaden. (Voor het bekijken ervan heeft u Acrobat Reader nodig.)

Kosten

Na de intake wordt met u afgesproken uit hoeveel sessies de behandeling zal bestaan. Er zijn 4 verschillende trajecten, met ieder hun eigen lengte. De hierbij behorende kosten vindt u hier voor 2022. U kunt de factuur na afloop van het behandeltraject indienen bij uw verzekeraar. Psychologiepraktijk Venselaar heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u afhankelijk van uw polis het grootste deel of alles vergoed krijgt. U dient dit zelf te checken bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt aangesproken. Ook kunt u informatie vinden op de site van de contractvrije psycholoog. Indien u ervoor kiest om de kosten zelf te betalen, of als de zorg niet verzekerd is (zgn. OZP Onverzekerde Zorg Product) dan zijn de kosten van een consult van 60 minuten € 110,= (tarief 2022). Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij afwezigheid zonder tijdig bericht wordt € 40,= in rekening gebracht. Kijk hier voor de betalingsvoorwaarden.

Klik hier voor algemene informatie over verzekeringen voor 2021.

Kees Venselaar is ook werkzaam in Veghel. Daar kunt u een afspraak maken via Lambertushof! Hier wordt wel gecontracteerde zorg geleverd, en wordt de zorg dus wel vergoed via de verzekering. Dit betekent dat de betaling via de praktijk loopt en u het bedrag niet zelf hoeft in te dienen bij de verzekeraar.

Klachten

Als u het niet eens bent over de manier waarop de behandeling verlopen is en er geen overeenstemming bereikt is over eventuele oplossingen, dan kunt u een klacht indienen. U kunt zich wenden tot de verschillende beroepsverenigingen, die ieder hun eigen klachtencommissie hebben, of tot het wettelijk tuchtcollege. De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillen regeling P3NL.

Privacy

Klik hier voor het privacystatement.

Geert van Woustraat 49
5212 RJ 's-Hertogenbosch
073 689 4376
info@keesvenselaar.nl