Praktische informatie

De praktijk in 's-Hertogenbosch staat open voor vragen op het gebied van pijn en vragen op het gebied van hypnose. De praktijk in 's-Hertogenbosch is geopend op dinsdag.
Op maandag en woensdag is Kees Venselaar werkzaam in Breda. Daar kunt u met alle vragen op het gebied van de basis ggz terecht. U kunt een afspraak maken via Psy-Go!
 
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut. U kunt dit hier inzien.

Telefonische afspraak

U kunt overdag bellen. Waarschijnlijk krijgt u dan het antwoordapparaat. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt er in principe dezelfde dag nog teruggebeld. Geef aan of u ook 's avonds teruggebeld kan worden.

Afspraak per e-mail

Als u zich per e-mail aanmeldt of op die manier een vraag stelt, krijgt u in principe binnen twee dagen antwoord.

Intakeformulier

Bij de eerste afspraak in 's-Hertogenbosch neemt u een ingevuld intakeformulier mee. U kunt het formulier hier downloaden. (Voor het bekijken ervan heeft u Acrobat Reader nodig.)

Kosten

Na de intake wordt met u afgesproken uit hoeveel sessies de behandeling zal bestaan. Er zijn 4 verschillende trajecten, met ieder hun eigen lengte. De hierbij behorende kosten vindt u hier. U kunt de factuur na afloop van het behandeltraject indienen bij uw verzekeraar. Psychologiepraktijk Venselaar heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u afhankelijk van uw polis het grootste deel of alles vergoed krijgt. U dient dit zelf te checken bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt aangesproken. Ook kunt u informatie vinden op de site van de contractvrije psycholoog. Indien u ervoor kiest om de kosten zelf te betalen, of als de zorg niet verzekerd is (zgn. OZP Onverzekerde Zorg Product) dan zijn de kosten van een consult van 60 minuten € 100,= (tarief 2019). Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij afwezigheid zonder tijdig bericht wordt € 40,= in rekening gebracht. Kijk hier voor de betalingsvoorwaarden.

Klik hier voor algemene informatie over verzekeringen voor 2019.

Kees Venselaar is ook werkzaam in Breda. Daar kunt u een afspraak maken via Psy-Go! Hier wordt wel gecontracteerde zorg geleverd, en wordt de zorg dus wel vergoed via de verzekering. Dit betekent dat de betaling via de praktijk loopt en u het bedrag niet zelf hoeft in te dienen bij de verzekeraar.

Klachten

Als u het niet eens bent over de manier waarop de behandeling verlopen is en er geen overeenstemming bereikt is over eventuele oplossingen, dan kunt u een klacht indienen. U kunt zich wenden tot de verschillende beroepsverenigingen, die ieder hun eigen klachtencommissie hebben, of tot het wettelijk tuchtcollege. De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillen regeling P3NL.

Privacy

Klik hier voor het privacystatement.

Geert van Woustraat 49
5212 RJ 's-Hertogenbosch
073 689 4376
info@keesvenselaar.nl