Hypnose

Bij hypnose wordt gebruik gemaakt van een ’trance’-toestand waarin mensen meer gefocust zijn op een aspekt van hun innerlijk functioneren – vaak een problematisch aspekt – dan op de buitenwereld. In deze trance-toestand zijn ze meer gevoelig voor suggesties van de kant van de therapeut, en minder gevoelig voor afleiding van buitenaf.
 

Wat is hypnose?

Een voorbeeld uit het dagelijks leven is het zo opgaan in een film of een boek dat de aandacht voor signalen uit de ’buitenwereld’ afwezig lijkt te zijn. Belangrijk is de relatie tussen de therapeut en de client. De behandeling met behulp van hypnose speelt zich af binnen het kader van de therapeutische relatie, in een sfeer van respekt en vertrouwelijkheid. Dit staat in schril contrast met toneelhypnose, waarin de hypnose wordt gebruikt tot vermaak van mensen. Hypnose wordt gebruikt als onderdeel van cognitieve gedragstherapie. Kees Venselaar gebruikt hypnose bij de behandeling van angsten en fobieën, pijn en andere lichamelijke klachten, en bij gedragsverandering. Belangrijk: hypnose is een behandeling waarbij de client zelf actief aan de slag gaat met zijn of haar eigen functioneren, en zich steeds bewust is van wat er gebeurt. Hypnose maakt je bewust van je onbewuste mogelijkheden.

En......

Kees Venselaar is sinds 1990 lid van de Nvvh – de Nederlandse vereniging voor hypose. Hij is opleider en supervisor, en heeft ruime ervaring met de therapeurische toepassing van hypnose. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van pijn met behulp van hypnose.

Geert van Woustraat 49
5212 RJ 's-Hertogenbosch
073 689 4376
info@keesvenselaar.nl